Pro společnosti vlastnící distribuční sítě

  • voda a kanalizace
  • elektřina a plyn
  • datové sítě

Sken a digitalizace současného archivu pro nové či původní sítě. Nahlížení do archivu, sdílení archivu se stavebníky. Digitalizace papírových žádostí stavebníků a investorů.