Pro památkáře

Sken a digitalizace současného archivu pro elektronizaci sbírek a pro účely rekonstrukcí historických objektů či restaurování.