Pro auditory

Sken a digitalizace současného archivu pro účely oceňování majetku či pro potřeby auditu.